L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI

Regina Giménez
14th September - 18th September 2015

Exposició i presentació de la publicació L’architecture d’aujourd’hui de Regina Giménez, editada per Enric Farrés Duran per a Los cinco delfines.

Partint de la coneguda revista històrica L’architecture d’aujourd’hui, la Regina Giménez ha desenvolupat un procés de treball on analitza els elements publicitaris i els modifica de manera que aquests canvien totalment el seu significat. A través d’un exercici de sostracció del text desvetlla la seva composició gràfica i ofereix una altra lectura d’unes imatges vinculades als nous materials de construcció de l’època. Les imatges van acompanyades d’un text de la Rosa Lleó que ens presenta una sèrie de personatges de novel·la que fumen, beuen i parlen –en definitiva, viuen– dins d’aquesta arquitectura d’avui, o potser d’ahir, que s’anunciava com a moderna i atemporal.


Partiendo de la conocida revista histórica L’architecture d’aujourd’hui, Regina Giménez ha desarrollado un proceso de trabajo que analiza los elementos publicitarios y los modifica de manera que cambian totalmente su significado. A través de un ejercicio de abstracción, desvela su composición gráfica y ofrece otra lectura de unas imágenes vinculadas a los nuevos materiales de construcción de la época. Las imágenes van acompañadas de un texto de Rosa Lleó que nos presenta a una serie de personajes de novela que fuman, beben y conversan – en definitiva, viven – dentro de esta arquitectura de hoy, o de ayer, que se anunciaba como moderna y atemporal.