YIA ART FAIR

Eva Fàbregas, June Crespo, Henning Lundkvist
23 - 26 d'octubre de 2014

Crearem un entorn per discutir el context més ampli de la relació entre els espais sense ànim de lucre i els artistes en un àmbit comercial, utilitzant la nostra manca d’acord com a punt de partida. Volem obrir aquesta conversa al públic i als professionals de la fira i crear un espai de diàleg per compartir les nostres diferents experiències. Aquest és un tema molt important i presentar-lo a una fira representa una oportunitat única (una mena de crítica institucional), quant a documents, entrevistes i debats oberts. Fins i tot podríem jugar amb la idea de vendre i comprar aquest projecte: per exemple, demanar-li a un possible comprador que decideixi el percentatge que ens vol donar a cadascun de nosaltres, així com decidir quina seria la quantitat total. Això implica també jugar amb l’economia justa i, per descomptat, tindrem coses a la venda: les nostres edicions.

Aquest és un projecte molt específic, experimental i performatiu que, després de totes les discussions que hem tingut, creiem que és molt rellevant per a les nostres pràctiques respectives. Després de tot, no som una galeria comercial, sinó curadors interessats en alguna cosa més que objectes per a la venda: estem interessats principalment en mostrar contextos, pràctiques artístiques i curatorials, i en les nostres condicions com a treballadors en l’àmbit cultural.

Les nostres propostes s’adrecen a treballar en un marc d’equip (comissaris i artistes creant junts una exposició). Estem intentant crear un model que sigui just per a tots els involucrats, sense seguir models que ja existeixen. Som un espai independent sense ànim de lucre, i realment creiem que una de les millors, si no les millors, coses que tenim és la llibertat d’explorar noves formes i crear altres economies possibles.