Flo Bonzon

23.06.22 - 18.07.22

Flo Bonzon és un artista suís i estudiant a l’ Institute of Art, Gender, and Nature de la FHNW Academy of Art and Design, Basilea, Suïssa.

El treball de Flo aborda temes amb un enfocament escultòric que estan estretament entrellaçats amb la pròpia experiència de l’artista a través de la societat i la vida. Partint de diversos elements, des de l’estètica consumista fins a l’espiritualitat, els amplifica i recomposa amb l’objectiu de crear noves combinacions vistes tant des del punt de vista artístic com epistemològic, propenses a distorsionar i qüestionar els paradigmes habituals potenciant el tensió entre el context i el contingut. Els trets materials i visuals esdevenen conductors per explorar noves modalitats d’expressió i per generar un significat que respon dinàmicament a la situació.