RE-MAKE / RE-MODEL: UNA TROBADA CURATORIAL

25 - 27 de novembre de 2015

Els recents esdeveniments posteriors a la crisi financera del 2008 han tingut un gran impacte al sud d’Europa. El paper social que ha exercit tradicionalment l’Estat s’ha posat en qüestió i les iniciatives ciutadanes han començat a prendre la davantera en un intent de contrarestar la disminució de la presència estatal a l’esfera pública. Concretament en el marc de la cultura, l’escàs finançament públic del qual es va beneficiar Espanya en l’última dècada va patir una dràstica retallada. Com a conseqüència, les institucions i els agents estatals que desenvolupaven un treball amb suport públic van desaparèixer o van sentir la necessitat de canviar les seves formes de treball. The Green Parrot va néixer conscientment d’aquest context com un intent de contrarestar aquest canvi i presentar un programa d’art contemporani que funcioni com a laboratori de proves d’altres economies i formes alternatives de treball similar a la de les organitzacions polítiques liderades pels ciutadans.

The Green Parrot, en col·laboració amb l’Institut Ramon Llull, van organitzar una trobada curatorial de tres dies en què compartim les nostres experiències amb organitzacions de petita escala similars i comissaris independents del sud d’Europa, en un intent de crear vincles amb models de treball més similars a els nostres, tant en termes de context com d’ètica, per construir ponts per a col·laboracions futures entre les nostres activitats. Va prendre lloc amb comissaris que no estaven familiaritzats amb l’escena local i que han mostrat interès per conèixer millor el panorama institucional i artístic de Barcelona.
La trobada curatorial es desenvolupa segons dues activitats principals: cada matí ens vam reunir a The Green Parrot per començar amb les visites institucionals i a la tarda el grup va fer visites d’estudis d’artistes a Barcelona. Enviem una selecció de dossiers dels artistes següents i els comissaris van triar les seves visites als estudis en funció dels seus interessos.

PARTICIPANTS:
Antonia Alampi – Itàlia
Guillaume Breton – França / Regne Unit
Maja Ćiric – Sèrbia
Viktoria Draganova – Alemanya / Bulgària Nazli Gurlek – Turquia
Inés Grosso – Brasil / Portugal
Javier Orcaray – Espanya
Markéta Stara – Portugal / República Txeca